EjendomRoskilde


Medlemsfordele

MEDLEMSFORDELE - UDLEJERE - PARCELHUSMEDLEMMER

Som medlem af EjendomRoskilde opnår du vigtige medlemsfordele hos de landsdækkende interesseorganisationer for grundejere.

Hos foreningens sekretariat kan vi yde rådgivning og information om, hvor man skal henvende sig med en konkret sag, der vedrører et grundejerspørgsmål. Medlemmerne er også velkommen til at rette henvendelse direkte til bestyrelsens medlemmer eller til udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet, se kontaktoplysninger under bestyrelse.

Der ydes således ikke juridisk sagsbehandling i enkeltsager om grundejerforhold af foreningens sekretariat, men vi kan på grundlag af en skriftligt eller telefonisk henvendelse fra et medlem vurdere, om der er en sag, og om den bør henvises til f.eks. nævn, advokat eller revisor.

Vi vurderer også om en sag indeholder en problemstilling af en sådan generel interesse for medlemmerne i lokalområdet, at grundejerforeningen vil støtte sagen økonomisk eller på anden måde.

SPECIELT FOR UDLEJERE

Et medlemskab giver dig bl. a. mulighed for netværk, erfaringsudveksling, kurser og møder om lejeret og emner relateret til udlejning samt juridisk rådgivning gennem EjendomDanmark.

Som ejer af en udlejningsejendom opnår du medlemsfordele gennem vores medlemskab af EjendomDanmark.

Her kan grundejerforeningens medlemmer benytte den gratis rådgivning i lejeretlige spørgsmål på telefon 33 12 03 30 eller info@ejendomsf.dk

Endvidere opnås adgang til foreningens lukkede forum på www.ejd.dk hvor der er nyttige informationer om ny lovgivning, satser m.v.

Spørgsmål til sager i Huslejenævnet kan rettes til udlejerrepræsentanten i nævnet Rasmus Hjerrild på mail rshjerrild@gmail.com eller telefon 4636 6428/4063 0346.

Endelig modtages foreningens blad ”Huset”, der udkommer ca. 10 gange årligt og kan deltage i medlemsmøder med fagligt indhold om lejeretlige emner.

SPECIELT FOR PARCELHUSMEDLEMMER

Som parcelhusmedlem (eller ejer af ejer- andelslejlighed) opnår du medlemsfordele gennem vores medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening www.parcelhus.dk

Grundejerforeningens medlemmer kan benytte den gratis rådgivning i grundejerspørgsmål

på tlf. 4635 2304, hverdage kl. 9:00 - 15:00 eller sekretariat@parcelhus.dk

Foreningens blad ”Mit Hus” modtages ca. 4 gange årligt.