Roskilde Grundejerforening


Velkommen til Roskilde Grundejerforening

Vi er en forening af medlemmer, der ejer eller administrerer fast ejendom i Roskilde Kommune, det være sig udlejningsejendomme, forretningsejendomme, parcelhuse, ejerlejligheder eller andelsboliger.

Vi ønsker at være en aktiv medspiller i alle emner, der relaterer sig til grundejere.

Vi ønsker et effektivt, frit og retfærdigt boligmarked og arbejder for udlejernes interesser i vores lokalområde.

Vi arbejder for grundejer interesser, der er fælles for alle medlemmer, bl.a. gennem kommentarer til lokalplaner samt forhold vedrørende trafik, forsyning, service m.v.

Vi deltager både lokalt, regionalt og på landsplan bl.a. gennem vort medlemskab af

- Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland m.v.

- Ejendomsforeningen Danmark www.ejendomsf.dk

- Parcelhusejernes Landsorganisation www.parcelhus.dk

 

 

Opslagstavle

MULIGHED FOR GRATIS RETSHJÆLP!

Som et forsøg tilbyder Roskilde Grundejerforening gratis retshjælp til vores medlemmer. Du kan blandt andet få retshjælp til:
Lejeret
Erhvervslejeret
Køb og salg af fast ejendom
Mangler ved fast ejendom
Spørgsmål til vedtægter, servitutter og lign.

For yderligere information læs mere her (åbner PDF)

HUSK GENERALFORSAMLINGEN

Foreningen holder ordinær generalforsamling den 6 april 2017 kl. 19.00 i selskabslokalerne på Restaurant Håndværkeren, og alle medlemmer har mulighed for at deltage.