EjendomRoskilde


Velkommen til EjendomRoskilde

Vi er en forening af medlemmer, der ejer eller administrerer fast ejendom i Roskilde Kommune, det være sig udlejningsejendomme, forretningsejendomme, parcelhuse, ejerlejligheder eller andelsboliger.

Vi ønsker at være en aktiv medspiller i alle emner, der relaterer sig til grundejere.

Vi ønsker et effektivt, frit og retfærdigt boligmarked og arbejder for udlejernes interesser i vores lokalområde.

Vi arbejder for grundejer interesser, der er fælles for alle medlemmer, bl.a. gennem kommentarer til lokalplaner samt forhold vedrørende trafik, forsyning, service m.v.

Vi deltager både lokalt, regionalt og på landsplan bl.a. gennem vort medlemskab af

- EjendomDanmark www.ejd.dk

- Parcelhusejernes Landsorganisation www.parcelhus.dk

 

 

Opslagstavle

Næste generalforsamling finder sted i foråret 2022.